การพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21


แก้ไขล่าสุด:
2015-08-14 13:47
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.