หนังสือ 895 อยู่ไหน


ถ้าเป็นหนังสือ ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน จัดเก็บ บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ
หนังสือ ที่ตีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2536 จัดเก็บ อาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารเก่า)

แก้ไขล่าสุด:
2015-08-15 19:09
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

5 คำถามล่าสุด RSS

  1. ต้องการหาหนังสือชื่อโรบันสันครูโซ (2019-11-17 14:48)
  2. ต้องการหาหนังสื่อชื่อ ดอกเตอร์จากกองขยะ (2019-11-17 14:47)
  3. ต้องการหาหนังสือชื่อยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค (2019-11-17 14:46)
  4. หนังสือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานะของหนังสือกำลังดำเนินการ จะหาหนังสือได้จากชั้นไหน อาคารใด (2019-11-16 16:31)
  5. เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น / ณรงค์ กาญจนะ. (2019-11-13 15:19)