ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,1758)ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน : รายงานการวิจัย (ต้องการไฟล์)


สืบค้นจาก TDC คำค้น  ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ... ทางเลือก ชื่อเรื่อง 

ผลการค้นตามลิงก์นี้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=252652&query=%BC%C5%A2%CD%A7%AA%E8%C7%A7%E1%CA%A7%B5%E8%CD%A1%D2%C3%A1%D4%B9%CD%D2%CB%D2%C3%20%A1%D2%C3%E0%A8%C3%D4%AD%E0%B5%D4%BA%E2%B5%E1%C5%D0%CD%D1%B5%C3%D2%A1%D2%C3%C3%CD%B4%A2%CD%A7%CB%CD%C2%E0%BB%EB%D2%CE%D7%E9%CD&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-12-13&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=1

 

แก้ไขล่าสุด:
2017-12-13 14:47
ผู้เขียน: :
จันทิมา จริยวัตกุล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก