ทฤษฎีโอเร็ม ทางการพยาบาล


ค้นใน Opac ไม่มีข้อมูล จึงค้นในฐาน TDC  มีข้อมูล จึงค้นใน กูเกิ้ล 

ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม Orem 

แก้ไขล่าสุด:
2018-02-19 20:57
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก