การค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย


การค้นหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย ได้จาก

ฐานข้อมูลคลังปัญญาสงขลานครินทร์ PSU Knowledge  Bank สืบค้นได้ที่ http://kb.psu.ac.th/psukb/

 

ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection (TDC) สืบค้นได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

คำหลัก: PSU Knowledge Bank, TDC, การสืบค้น, วิจัย, วิทยานิพนธ์
แก้ไขล่าสุด:
2018-02-20 11:41
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก