ต้องการหาวพ. บอกชื่อ/ และชื่อเรื่องมา เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม


ค้น OPAC ตามชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ตามที่นศ.แจ้งมา ผลการสืบค้นไม่มีข้อมูล จึงไปค้นในใน PSU knowledge Bank ของวอศ. พบข้อมูลผู้แต่งและ ชื่อเรื่อง (ไม่ตรงกันกับที่นศ.แจ้งมา) แล้วกลับมาค้นใน OPAC อีกครั้งได้ข้อมูลดังนี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1129698

แก้ไขล่าสุด:
2018-03-16 16:14
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก