การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของ วรเดช จันทรศร


ค้น OPAC ตามชื่อผู้แต่ง/และตามชื่อเรื่อง พบดังนี้ 

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?keyid=185701&word=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.&type=su:

แก้ไขล่าสุด:
2018-03-26 20:49
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก