การสื่อสารเพื่อโน้นน้าวใจ


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์คำว่า การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำขึ้นต้น) พบตาม link

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&type=su=

แก้ไขล่าสุด:
2018-04-05 15:03
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก