792.809593 บ45น หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์ 792.809593 บ45น  ทางเลือก เลขเรียก Dewey พบข้อมูล แนะนำผู้ใช้บริการให้ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและสถานะหนังสือ ซึ่งเป็นหนังสือทั่วไปให้บริการชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1089366

แก้ไขล่าสุด:
2018-10-01 11:36
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก