อยากทราบว่าวารสารกรมบัญชีกลางมีในหอสมุดหรือไม่


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์คำว่า กรมบัญชีกลาง เลือกทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น) พบข้อมูลตาม link

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1067287

แก้ไขล่าสุด:
2018-11-19 11:19
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก