พฤติกรรมผู้บริโภค


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น พฤติกรรมผู้บริโภค ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) เลือกเฉพาะหนังสือ

พบข้อมูลตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType

คำหลัก: พฤติกรรมผู้บริโภค
แก้ไขล่าสุด:
2018-12-27 09:34
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก