การใช้โปรแกรม Endnote Web


 

แนะนำให้ดูคำแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote Web จากหน้า Website หอสมุดฯ คลิกที่เมนูทรัพยากรสารสารสนเทศ เลือกคู่มือและคำแนะนำ เลือกบริการห้องสมุดและอื่น ๆ และเลือกคลิกโปรแกรม Endnote Web และสามารถทำตามคู่มือ

คำหลัก: โปรแกรมจัดการบรรรณานุกรม Endnote Web
แก้ไขล่าสุด:
2019-01-18 18:15
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก