ตำบลบานา


Title การประกอบอาชีพทำนาเกลือของชาวบ้านตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / นราวดี โลหะจินดา, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และชูลีรัตน์ คงเรือง [บทความวารสาร]
Var. Title Salt producing occupation in Bana sub-district, Pattani province
Local Call # ม46
Author นราวดี โลหะจินดา
Added Author ประมาณ เทพสงเคราะห์
  ชูลีรัตน์ คงเรือง
Subject ชาวนา--ปัตตานี
  นาเกลือ
  การพัฒนาอาชีพ--ปัตตานี
Source วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ต.ค.2553-มี.ค.2554) หน้า 123-132
Published/Created 2553-2554
แก้ไขล่าสุด:
2019-01-19 14:31
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก