การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปหาที่ชั้น 2 ทำไมไม่เจอตัวเล่ม


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง ทางเลือก

ชื่อเรื่อง (คำขึ้นต้น) ตรวจสอบสถานที่ พบว่าเป็นงานวิจัย ให้บริการชั้นวิจัย ชั้น 3 ตาม link

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1148878

แก้ไขล่าสุด:
2019-02-14 16:37
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก