กติกาของโครงการ ธนาคารความรู้ คืออะไร


1. ลงทะเบียนรับ Book Bank ที่บริการตอบคำถาม

2.วิธีรับแต้ม 
2.1 Silver point รับคะแนนเมื่อยืมหนังสือเล่มใดก็ได้ในหอสมุดฯ รับแต้มที่บริการยืม-คืน 1 เล่ม/1 คะแนน
2.2 Gold point เมื่อยืมหนังสือในกลุ่ม Gold book (ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น 1) นำกลับไปอ่านและตอบคำถาม 3 ข้อ ที่บริการตอบคำถาม หากตอบถูก รับ 1 คะแนน

3. การนำแต้มมาแลกของรางวัล นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่บริการตอบคำถาม

***หมายเหตุ***
- สงวนสิทธิให้ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน รับสิทธิได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น
- หากทำ Book Bank หาย ไม่สามารถขอใหม่
- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ช้าอด หมดแล้ว หมดเลย ><
- เริ่มสะสมแต้มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 ธันวาคม 2558

แก้ไขล่าสุด:
2015-09-15 21:16
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก