390.095195 ค3241ค 2559 หนังสือเลขหมู่นี้อยู่ที่ไหน


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์เลขเรียก 390.095195 ค3241ค 2559 ทางเลือก เลขเรียกดิวอี้ พบข้อมูลตาม

link 

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1261992

แนะนำวิธีการดูสถานที่จัดเก็บ และสถานะของหนังสือจากหน้าจอ ซึ่งอยู่ชั้นหนังสือทั่วไป ชั้น 2

อาคารสำนักวิทยบริการ 

แก้ไขล่าสุด:
2019-11-03 14:48
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก