ต้องการบทความวารสารที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไล์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ภาษาไทยสืบค้นคำว่า การประกันคุณภาพ จากฐานข้อมูล EDS One Search และเลือกเฉพาะ

Academic Journals

ผลการค้น มีดังนี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=3&sid=366412d9-7e5c-4994-be6b-9b1e1ed98447%40pdc-v-sessmgr03&bquery=TI+%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e&bdata=JnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPWVkcy1saXZl

 

ภาษาอังกฤษสืบค้นคำว่า  Quality Assurance จากฐานข้อมูล EDS One Search และเลือกเฉพาะ Academic Journals

ผลการค้นมีดังนี้ http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=6&sid=366412d9-7e5c-4994-be6b-9b1e1ed98447%40pdc-v-sessmgr03&bquery=TI+quality+assurance&bdata=JnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPWVkcy1saXZl

คำหลัก: Quality Assurance, การประกันคุณภาพ
แก้ไขล่าสุด:
2020-03-16 11:22
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก