หาวิทยานิพนธ์ไม่พบที่ชั้น 2 เล่ม
ทำไงดี


ค้น OPAC ไม่มีผู้ยืม แต่หาเล่มไม่พบต้องเป็นงานวิจัยของมอ. และเกี่ยวข้องกับอาเซี่ยนด้วย

จึงแนะนำนศ. ให้ค้นใน ฐานข้อมูลคลัง PSU  แทน (มีข้อมูล)

แก้ไขล่าสุด:
2015-09-17 16:03
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก