นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ


ปรากฏอยู่ในหน้า OPAC ดังนี้

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง  ณัฐพันธุ์ ศุภกา.
Local Call# ส82

 ปีพิมพ์  2547 วารสาร ส.อ.ท.ปีที่ 14 ฉบับที่ 78 (พ.ย.-ธ.ค.2547) หน้า 22-24.

 

 

ประเภทวัสดุ
 บทความ
ผู้แต่ง ณัฐพันธุ์ ศุภกา.
Local Call# ค34
ปีพิมพ์ 2548 วารสารโครงการหลวงปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2548) หน้า 22-24.

 

คำหลัก: นาโนเทคโนโลยี
แก้ไขล่าสุด:
2020-08-13 14:14
ผู้เขียน: :
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก