ควัน จากการปิ้ง ย่าง


ชื่อเรื่อง ปิ้งๆ ย่างๆ แบบปลอดมะเร็ง อาหารสุกดีด้วย "เตาปิ้งย่างไร้ควัน" [บทความวารสาร]
Local Call # ก51
ผู้แต่ง ณัฐภูมิ สุดแก้ว
หัวเรื่อง เตาอบ
  ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ทรัพยากร เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 (2550) หน้า 53-58
พิมพลักษณ์ 2550 ,

 

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1209964

แก้ไขล่าสุด:
2020-10-25 16:37
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก