การเพาะเห็ดด้วยกากกาแฟ


เพาะเห็ดในถุงด้วยกากกาแฟ เพาะกินเองได้ เพาะขายลดต้นทุน [บทความวารสาร] / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 (2558) หน้า 4-10

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1256052

แก้ไขล่าสุด:
2020-10-25 16:35
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก