นักศึกษาต่างวิทยาเขตสามารถนำหนังสือคืนที่ต่างวิทยาเขตได้หรือไม่ เช่น ยืมหนังสือจากวิทยาเขตปัตตานี แต่กลับไปเรียนที่หาดใหญ่ แล้วต้องการคืนหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ คืนที่หอสมุดคุณหญิงหลงได้หรือไม่


นักศึกษาสามารถคืนหนังสือจากต่างวิทยาเขตได้ค่ะ

แก้ไขล่าสุด:
2020-11-16 15:22
ผู้เขียน: :
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก