มีหนังสือสุนทรียศาสตร์ปีใหม่ๆมั้ย


ค้นจากชื่อเรื่อง มีปี พ.ศ. เก่า แต่พอใช้ได้บ้างได้คำตอบดังนี้ค่ะ

 http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c&type=ti=&log=true

นอกจากนี้ได้เข้าไปค้นข้อมูลที่ ม. ศิลปากร วังท่าพระ (มีหนังสือปี่พ.ศ. เก่า ค่ะ)

แก้ไขล่าสุด:
2021-02-05 11:39
ผู้เขียน: :
นริศรา เฮมเบีย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก