หาหนังสือ เกี่ยวกับ Active learning


พิมพ์คำค้น ใน OPAC ว่า Active learning

ระบุประเภททรัพยากร : หนังสือ

แก้ไขล่าสุด:
2015-10-03 13:44
ผู้เขียน: :
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก