ต้องการบทความฉบับเต็มจาก Journal of American Statistical Association No.496


ค้นหาวารสารนี้ในฐานข้อมูล PSU Single Search พบว่าอยู่ในฐานข้อมูล Proquest มี full text ในบทความที่ผู้ใช้บริการต้องการ จึงดาวน์โหลดและส่ง e-mail ให้ผู้ใช้

แก้ไขล่าสุด:
2015-10-12 16:54
ผู้เขียน: :
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก