หนังสือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ในห้องสมุด


ชื่อเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
Local Call # ว47
ผู้แต่ง พริ้มเพรา คงธนะ
หัวเรื่อง ห้องสมุด
ทรัพยากร วิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 (ต.ค.2543) หน้า 2-5.
พิมพลักษณ์ 2543.
แก้ไขล่าสุด:
2016-03-24 20:49
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก