เครื่องประดับของมุสลิม


1. หนังสือชื่อ การสำรวจจิตรกรรมไทยมุสลิม จว. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส : รายงานการวิจัย

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1077114

 

2. บทความวารสาร

ถาม-ตอบ ปัญหาศาสนาเกี่ยวกับการจ่ายซะกาต / สภาฟิกฮ์อิสลาม ณ นครมักกะฮ์ (องค์การสันนิบาตโลกอิสลาม) ; อิหฺซาน มีพลกิจ, แปลและเรียบเรียง [บทความวารสาร]

สายสัมพันธ์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 535-536 (ก.ย.-ต.ค. 2556) หน้า 81-92

http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1244865

คำหลัก: เครื่องประดับ มุสลิม
แก้ไขล่าสุด:
2015-07-07 10:06
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
 
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก