ระเบียบพัสดุ


ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น ระเบียบ พัสดุ เลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) พบข้อมูล หนังสือเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...(และคณะ).  เลขเรียกหนังสือคือ 352.509593 ร111 2553 เป็นหนังสือทั่วไป อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

แก้ไขล่าสุด:
2016-06-13 11:21
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก