หาหนังสือระบบการศึกษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน


รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในครอบภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา / กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.).

หมวดหมู่ 344.0709593 ส215ร

แก้ไขล่าสุด:
2016-08-27 16:02
ผู้เขียน: :
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก