หนังสือ 495.9107 ฟ6112ค 2508 หาไม่พบ


ค้นจาก OPAC 495.9107 ฟ6112ค 2508 ทางเลือก เลขเรียก Dewey ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและสถานะหนังสือ ปรากฎว่า ผุ้ใช้บริการค้นหาผิดที่ เนื่องจากเป็นหนังสือที่อยู่ใน Collection แบบเรียน แต่ผู้ใช้บริการไปค้นหา Collection หนังสือทั่วไป

แก้ไขล่าสุด:
2016-09-26 10:47
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก