การใช้หนังสือสำรองออนไลน์


การใช้หนังสือสำรองออนไลน์ โดยเข้าใช้ที่ url http://kaekae.oas.psu.ac.th/rsbo/ หรือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้น จากหน้า website ของหอสมุด เลือกฐานข้อมูลหนังสือสำรองออนไลน์

เลือกเล่มที่ต้องการอ่าน

แก้ไขล่าสุด:
2016-11-07 11:45
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก