รัฐประหาร 59


การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัลในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 [บทความวารสาร] / อรวี ศรีชำนาญ และพิรงรอง รามสูต

วารสารนิเทศศาสตร์ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) หน้า 21-46
 
แก้ไขล่าสุด:
2016-12-17 19:49
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก