ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์


ชื่อเรื่อง ทฤษฎีองค์การ : ศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์ / อรุณ รักธรรม.
Dewey Call # 658 อ17ท
ผู้แต่ง อรุณ รักธรรม
ผู้แต่งเพิ่มเติม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
หัวเรื่อง การจัดการองค์การ--ทฤษฎี.
  การบริหาร.
  มนุษยสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538
แก้ไขล่าสุด:
2017-01-18 17:31
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก