การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


ชื่อเรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
Dewey Call # 686.2 ส47ก 2546
ผู้แต่ง สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ผู้แต่งเพิ่มเติม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
หัวเรื่อง การพิมพ์.
ISBN 9748247783
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2546
แก้ไขล่าสุด:
2017-01-18 17:32
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก