ทฤษฎีสุขภาพ


ชื่อเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ / จุฬาภรณ์ โสตะ.
Dewey Call # 613 จ492น 2554
ผู้แต่ง จุฬาภรณ์ โสตะ
ผู้แต่งเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
หัวเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ.
  การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
  สุขภาพ.
ISBN 9743299432
พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
แก้ไขล่าสุด:
2017-01-18 17:32
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก