ต้องการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร


ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดได้ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดฯ

ที่เมนูบริการออนไลน์ เลือก เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

คลิกที่ข้อมูลสมาชิก ระบุ Username และ Password

คลิกเมนูแนะนำหนังสือ

 

คำหลัก: เสนอแนะหนังสือ
แก้ไขล่าสุด:
2017-04-10 11:00
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก