วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร


ค้นจาก OPAC พิมพ์ หลักสูตร ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) จำกัดด้วย research collection และ ปีใหม่ ๆ 2555 เป็นต้นไป ผลที่ได้

 

ประเภทวัสดุ
 หนังสือ
ผู้แต่ง
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
Dewey Call#
371.077 ส196ก 2556
ปีพิมพ์
2556.
 
30000010156713 371.077 ส196ก 2556 ฉ.1 RESEARCH COLLECTION หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นรายงานการวิจัย ชั้น 3   อยู่บนชั้น

 

ประเภทวัสดุ
 หนังสือ
ผู้แต่ง
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต
Dewey Call#
371.077071 อ35ว 2551
ปีพิมพ์
2551
30000002280372 371.077071 อ35ว 2551 ฉ.1 RESEARCH COLLECTION หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นรายงานการวิจัย ชั้น 3   กำหนดคืน:18 เม.ย. 2560
 
แก้ไขล่าสุด:
2017-04-11 10:53
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก