การประเมินอภิมาน


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์ ประเมิน อภิมาน เลือกทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบ

ชื่อเรื่อง การประเมินอภิมาน : วิธีวิทยาและการประยุกต์ใช้ / สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ.
Dewey Call # 001.4 ก27 2549
ผู้แต่งเพิ่มเติม สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. คณะครุศาสตร์.
หัวเรื่อง การประเมิน.
  วิจัย.
ISBN 9749942949
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

 

30000002321648 001.4 ก27 2549 ฉ.1 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000002321622 001.4 ก27 2549 ฉ.2 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000002321614 001.4 ก27 2549 ฉ.3 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
แก้ไขล่าสุด:
2017-04-11 11:01
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก