การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาหมู่บ้านสะตา หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตานี เลขหมู่ 307.72อ22ก2545 อยู่ที่ไหน


ค้นหาจาก OPAC ทางเลือก เลขหมู่ DC หรือ ชื่อเรื่อง ก็ได้ ปรากฏ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะตา หมู่ที่ 3 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี / อาซิ เจ๊ะมะ.
Dewey Call # 307.72 อ22ก 2545
ผู้แต่ง อาซิ เจ๊ะมะ
ผู้แต่งเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ.
หัวเรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง--ปัตตานี--ยะรัง.
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง--ปัตตานี--ยะรัง--การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.
  โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.
พิมพลักษณ์ ปัตตานี : สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
 
30000002649709307.72 อ22ก 2545 ฉ.1SOUTHERN DATAหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ข้อมูลภาคใต้  ใช้ภายในห้องสมุด
 
 
สถานที่จัดเก็บคือ ข้อมูลภาคใต้ และใช้ภายในหอสมุด แนะนำสถานที่จัดเก็บอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ หน้าห้องพุทธทาส
แก้ไขล่าสุด:
2017-05-15 09:51
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก