หนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา


ค้นจาก OPAC พิมพ์คำว่า การบริหารการศึกษา เลือกชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) เลือกปีใหม่ ๆ ตั้งแต่ปี 2550-2560 

พบหนังสือที่ต้องการ

ประเภทวัสดุ
 หนังสือ
ผู้แต่ง
สัมมา รธนิธย์
Dewey Call#
371.2 ส1165ห 2556
ปีพิมพ์
2556.
 
30000010166746 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.1 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010166738 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.2 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010166761 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.3 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010166753 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.4 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010166787 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.5 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010238644 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.6 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   กำหนดคืน:22 มิ.ย. 2560
30000010238651 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.7 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010238669 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.8 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010290181 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.9 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
30000010373128 371.2 ส1165ห 2556 ฉ.10 General Collection หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้นหนังสือทั่วไป   อยู่บนชั้น
 
แก้ไขล่าสุด:
2017-06-19 12:41
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก