ต้องการวิทยานิพนธ์ของรอมลี โต๊ะตันหยง


 

ค้นจาก OPAC พิมพ์ชื่อผู้แต่ง รอมลี โต๊ะตันหยง ทางเลือก ผู้แต่ง พบ 

ชื่อเรื่อง การจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / รอมลี โต๊ะตันหยง.
Dewey Call # 297.54 ร19ก 2550
ผู้แต่ง รอมลี โต๊ะตันหยง
ผู้แต่งเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. บัณฑิตวิทยาลัย.
หัวเรื่อง ทาน (ศาสนาอิสลาม).
  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด--ไทย (ภาคใต้).
  คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด--ไทย (ภาคใต้).
พิมพลักษณ์ ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550

 

30000001917826 297.54 ร19ก 2550 ฉ.1 THESIS หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วิทยานิพนธ์ (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
แก้ไขล่าสุด:
2017-06-29 11:13
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก