ต้องการเปลี่ยนกลุ่ม อบรมการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด ระดับปริญญาตรี สามารถทำได้หรือไม่ ?


น้องๆนักศึกษา ที่จะเปลี่ยนกลุ่ม ต้องมาแจ้งที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม เพื่อทำการยกเลิกกลุ่มเดิม หลังจากนั้น นักศึกษาจึงจะสามารถไปลงทะเบียนกลุ่มใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ 

แก้ไขล่าสุด:
2015-08-13 20:30
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก