รหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson


ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson (เพื่อการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย) ได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม หอสมุดฯ ชั้น 1

หรือ ติดตั้งโปรแกรม VPN เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกฐานข้อมูล

คำหลัก: ฐานข้อมูล
แก้ไขล่าสุด:
2017-07-18 12:12
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก