ต้องการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง


1. สืบค้นผ่านทาง OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx

2. ใส่คำค้น ว่า การเมืองการปกครอง โดยเลือกทางเลือก ชื่อเรื่องคำสำคัญ

3. คลิกค้นหา 

4. ปรากฏผลการสืบค้น ผู้ใช้สามารถกำหนดประเภทวัสดุที่ต้องการได้ในเมนู ประเภทวัสดุ ทางขวามือ หากต้องการเฉพาะหนังสือ ก็คลิกเลือกที่หนังสือ 

คำหลัก: opac
แก้ไขล่าสุด:
2017-09-02 11:54
ผู้เขียน: :
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก