การใช้ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นวิทยานิพนธ์


คนคำสำคัญ ภาษาต่างประเทศ และกำหนด Collection เป็น thesis

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ชื่อเรื่อง การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของอาจารย์ต่างสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / นภารัฐ ฐิติวัฒนา.
Dewey Call # 495.912421 น16ก 2539
ผู้แต่ง นภารัฐ ฐิติวัฒนา.
ผู้แต่งเพิ่มเติม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. บัณฑิตวิทยาลัย.
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษในภาษาไทย--การใช้ภาษา.
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย--การใช้ภาษา.
  ภาษาไทย--คำและวลี.
  ภาษาต่างประเทศ.
ISBN 9746348256
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
แก้ไขล่าสุด:
2017-09-14 12:51
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก