ผู้ใช้ต้องการหนังสือระหว่างดำเนินการ เรื่อง วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช 16/01/05


- ผู้ใช้บริการติดต่อที่บริการตอบคำถามฯ และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือระหว่างดำเนินการ

- บรรณารักษ์ตรวจสอบข้อมูลจาก OPAC และประสานการขอใช้หนังสือกับงานพัฒนาสารสนเทศฯ

- นัดวันและเวลาให้ผู้ใช้ได้รับหนังสือภายใน 3 ชั่วโมงวันทำการ

คำหลัก: หนังสือระหว่างดำเนินการ
แก้ไขล่าสุด:
2017-09-29 14:48
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก