ทฤษฎีการสอน


ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีองค์การสมัยใหม่โดยใช้วิธีการสอนด้วยแผนที่ความคิด [บทความวารสาร] / วรอนงค์ โถทองคำ
Local Call # ม47
ผู้แต่ง วรอนงค์ โถทองคำ
หัวเรื่อง การสอน--วิจัย
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย
ทรัพยากร วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) หน้า 84-93
พิมพลักษณ์ 2558
แก้ไขล่าสุด:
2017-10-15 16:23
ผู้เขียน: :
กุลวดี ทัพภะ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก