ต้องการหา e-Book ที่ประกอบหนังสือฉบับพิมพ์ในห้องสมุด


สืบค้น OPAC คำค้น Sherwood ทางเลือก ผู้แต่ง(คำสำคัญ)

หนังสือที่ผู้ใช้บริการแจ้งคือ Human physiology : from cells to systems 


http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1245689

 

หนังสือเล่มนี้ควรจะมี CD ประกอบ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มี จึงประสานไปที่บริษัท Cengage

ทางบริษัทแจ้งว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องมี Access Code ประกอบมากับหนังสือ แต่ไม่พบรหัสดังกล่าว

บริษัทแจ้ง Access Code ให้ทราบและแจ้งผู้ใช้บริการต่อไป

คำหลัก: Access Code ประกอบหนังสือ
แก้ไขล่าสุด:
2017-11-03 16:44
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก