การค้นหาวารสารจากชั้น


แนะนำการตรวจสอบข้อมูลจากหน้าจอ OPAC

ต้องจดข้อมูล เลขรหัสวารสาร ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีพ.ศ. และเลขหน้า ก่อนไปหาวารสารจากชั้น ซึ่งจัดเก็บที่อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1

คำหลัก: วารสาร
แก้ไขล่าสุด:
2015-08-21 12:34
ผู้เขียน: :
 รวีวรรณ ขำพล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก