ต้องการค้นข้อมูลเอกสารวิทยานิพนธ์ของ ม.อ. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยต้องค้นจากที่ไหน


 

แนะนำฐานข้อมูล

1. คลังปัญญาสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank จาก Icon หน้าจอ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้   ตาม url นี้  http://kb.psu.ac.th/psukb/

2. TDC จาก Icon หน้าจอ สมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หรือตาม url นี้ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

แก้ไขล่าสุด:
2017-11-14 14:45
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก